ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA OKTOBAR 2003.

UTORAK, 07. oktobar 2003. u 12:15 sati
Akademik prof. dr Vladimir Mihailovic Tihomirov, Mehanicko- matematicki fakultet, Moskovski drzavni univerzitet, Moskva:

ANDREJ NIKOLAJEVIC KOLMOGOROV (1903-1987)

Rezime:            1. Skica biografije
2. Rezultati, ideje, metodi i koncepti u Kolmogorovljevom stvaralastvu.
3. Uspomene.

UTORAK, 14. oktobar 2003. u 12:15 sati
prof. dr Dragan Trifunovic, Sumarski fakultet, Beograd:
SRPSKI MATEMATICARI U PRVOM SVETSKOM RATU

Rezime: Autor izlaze prakticno sve dogadjaje u tom ratu koji su zadesili nase matematicare. Bice prikazana i knjiga pod istim nazivom.

UTORAK, 21. oktobar 2003. u 12:15 sati
prof. dr Slavisa Presic, Matematicki fakultet, Beograd:
DRAGOLjUB MARKOVIC (1903-1965),

            (povodom stogodinjice rodjenja).

UTORAK, 28. oktobar 2003. u 12:15 sati
Metodolosko-metodicke teme
Tema:   RAVANSKI TROUGAO, CETVOROUGAO, MNOGOUGAO: "UNUTAR", "NA", "IZVAN"
Uvodno izlaganje: prof. dr Slavisa Presic, Matematicki fakultet, Beograd.

            Metodolosko-metodicke teme, slicno filozofsko-matematickim susretima koji se odrzavaju u okviru Seminara za istoriju i filozofiju matematike i mehanike Matematickog instituta SANU, bice organizovane kao koncepcijsko sirenje Seminara. Poslednji utorak u mesecu, bice, tako, trajno posvecen ovakvim skupovima.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Bozic