ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA OKTOBAR 2004.

UTORAK, 05. oktobar 2004. u 12:15 sati
Nema sastanka seminara.

UTORAK, 12. oktobar 2004. u 12:15 sati
Nema sastanka seminara.

UTORAK, 19. oktobar 2004. u 12:15 sati
Prof. Dr Dusan Adamovic, Matematicki fakultet, Beograd:
NEKOLIKO KRATKIH PRIMEDABA U VEZI SA NEKIM RANIJIM SAOPSTENjIMA

UTORAK, 26. oktobar 2004. u 12:15 sati
Metodolosko-metodicke teme

            Tema:             UREĐENA DVOJKA, SKUP, KOMUTATIVAN ZAKON

Uvodna rec: Prof. dr Slavisa Presic, Matematicki fakultet.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Bozic