ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA OKTOBAR 2005.

UTORAK, 18. oktobar 2005. u 12:15 sati
Prof. dr Mileva Prvanović, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
POVODOM 150 GODINA RIMANOVOG HABILITACIONOG RADA (O HIPOTEZAMA KOJE LEŽE U OSNOVAMA GEOMETRIJE)

UTORAK, 25. oktobar 2005. u 12:15 sati
Metodološko-metodičke teme
            Tema:             ISTORIJAT POJMA PRVOG IZVODA
Uloge Ferme, Lajbnica i Njutna

Uvodna reč: Prof. Dr Slaviša Prešić, Matematički fakultet, Beograd


Metodološko-metodičke teme su zamišljene kao koncepcijsko širenje Seminara. Poslednji utorak u mesecu će biti trajno posvećen sličnim skupovima.

Sednice seminara održavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 3 (a ne u sali 2. koja je u rekonstrukciji; po potrebi koristićemo i biblioteku Matematičkog instituta SANU).

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Božic