ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA OKTOBAR 2006.

UTORAK, 17. oktobar 2006. u 12:15 sati
Prof. Dr Jelena Milogradov-Turin, Matematički fakultet, Beograd
NIKOLA TESLA I ASTRONOMIJA

Rezime: Povodom Teslinog jubileja, autor će baciti svetlo na ovu, za širu javnot manje poznatu stranu Tesline ličnosti.

UTORAK, 24. oktobar 2006. u 12:15 sati
Prof. Dr Veljko Vujičić, Matematički fakultet, Beograd
KRITIČKA ANALIZA rukopisa O JEDNOM OPŠTEM ZAKONU UZAJAMNOG DEJSTVA ZA CENTRALNE SILE.

            Rezime: Po predlogu Seminara IFMM pripremljen je pisani i komentar na kritičku pisanu analizu uvaženog profesora Đorđa Mušickog pod navedenim naslovom. Predavač će saopštiti suštinu svoje pisane analize i dvadesetak primeraka kopija će podeliti prisutnim slušaocima.

UTORAK, 31. oktobar 2006. u 12:15 sati
Metodološko-metodičke teme

            Tema: SLOBODNA TEMA, uvodna rec Prof. Dr Slaviša Prešic

Metodološko-metodičke teme su zamišljene kao koncepcijsko širenje Seminara. Poslednji utorak u mesecu će biti trajno posvećen sličnim skupovima.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Bozic