ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA OKTOBAR 2008.

UTORAK, 14. oktobar 2008. u 12:15 sati
Prof. Zoran Pop-Stojanović, Professor Emeritus Department of Mathematics University of Florida, Gainesville
RULET I SINGULARNE FUNKCIJE

Rezime: U teoriji verovatnoće je poznato da funkcija raspodele slučajne promenljive ima reprezentaciju kao zbir funkcije skoka, apsolutno neprekidne funkcije i jedne singularne funkcije (slične onoj Kantorovoj). Manje je poznato, i o tome će u ovom predavanju biti reči, da, kada se igra optimalna strategija na dobirak na ruletu, (tzv. Smela igra) verovatnoća uspeha je data upravo ovom singularnom funkcijom.

UTORAK, 21. oktobar 2008. u 12:15 sati
Prof. dr Bogdan Bajšanski, Državni univerzitet Ohaja, Kolambus, Ohajo, SAD
TRI NOVE DEFINICIJE GRANIČNE VREDNOSTI - INVERZIJA KLASIČNE, AKSIOMATSKA I APSTRAKTNA

Rezime: Dva pitanja predavačima analize. Inverzija u klasičnoj definiciji. Stilistički i didaktički aspekti. Šta je bio naš prvobitni cilj? Koje su glavne prepreke? Kojim se čitaocima treba obratiti? Metode koje smo odbacili. Novi prilaz: traženje još jedne nove definicije. Dvostruka upotreba svake definicije. Četiri aksiome za početnike. Uporedjenje sa aksiomama teorije mere. Apstraktne definicije. Uporedjenje sa definicijom eksponencijalne funkcije. Šta apstraktna definicija sugeriše pedagogu? Da li treba uvesti jedan novi simbol? Sledeći korak?

UTORAK, 28. oktobar 2008. u 12:15 sati
Akademik Prof. dr Mileva Prvanović, Univerzitet u Novom Sadu i SANU Beograd
FARKAŠ I JANOŠ BOLJAJ

Povodom 200 godina od rodjenja Janoša Boljaja, u Budimpešti je održana medjunarodna konferencija. 2006.godine je izašla i publikacija "Non-euclidean Geometry-Janos Bolyai Memorial Volume" u kojoj su štampani radovi sa ove konferencije. Ovo saopštenje je sačinjeno na osnovu radova iz odeljka "History", kao i na osnovu nekih drugih materjala.

Sednice seminara odrzavaju se u biblioteci Matematičkog instituta SANU, sala 305, Beograd, Knez Mihailova 36, na III spratu.

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Božić