ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA OKTOBAR 2011.

UTORAK, 25. oktobar 2011. u 12:15 sati
Vasilij Demidovic, docent, Katedra Opštih problema upravljanja, Mehanicko-matematicki fakultet, Moskovski državni univerzitet, Moskva
O RAZVOJU TEORIJE EKSTREMUMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA MOSKOVSKI UNIVERZITET

Rezime: U saopštenju ce biti opisane faze u razvoju teorije ekstremuma. Posebna pažnja ce biti posvecena razvitku ove teorije na Moskovskom univerzitetu tokom dvadesetog veka.

Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara

Prof. dr Milan Božić