ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA OKTOBAR 2012.

UTORAK, 23. oktobar 2012. u 12:15 sati
Katica R. (Stevanovic) Hedrih, Matematicki institut SANU, Beograd
JUBILEJ ''OPTE TEORIJE STABILNOSTI'' A. M. LJAPUNOVA

Rezime: Proteklo je 120 godina od prvog objavljivanja, 1892. godine, ''Opste teorije stabilnosti'' Aleksandra Mihailovi Ljapunova (6. jun 1857 - 3. novembar 1918). Povodom tog jubileja predavanje je usmeren. na osnovne postavke ''Opste teorije stabilnosti'' Ljapunova, osnovne pojmove i njihove definicije, kao i na njihovu interdiscilinarnu i multidisciplinarnu primenu, u skoro svim oblastima nauka, a posebno u razvoju oblasti nelinearne dinamike. Za mnogobrojne kljucne reci, kao to su Ljapunovljeva stabilnost, Ljapunovljeve funkcije prvog i drugog reda, Ljapunovljev funkcional, Ljapunovljev eksponent, Ljapunovljeva centrala granicna teorema, Ljapunovljeva jednacina, Ljapunovljev fraktal, Ljapunovljevo vreme i Ljapunov-Malkinova teorema, biti prikazane osnovne definicije i primene i biti ukazano na njihov znacaj u savremenim naucnim istrazivanjima u raznim oblastima nauka.

Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara

Prof. dr Milan Božić