ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA OKTOBAR 2017.UTORAK, 24.10.2017. u 12:15 sati
Prof. Dr Katica (Stevanović) Hedrih, Matematički institut SANU, Beograd
SARADNJA NAUČNIKA IZ SRBIJE I JAPANA
Rezime: Predavač je, krajem avgusta 2017 godine, učestvovao na naučnoj konferenciji iz diferencijalne geometrije na Univerzitetu u Matsumotu, u organizaciji Tensor Society, u čijem programu je jedno predavanje bilo posvećeno akademiku Milevi Prvanović, koja je bila član ovog naučnog društva, kao i član redakcije jedinstvenog naučnog časopisa Tensor. U okviru diskusije, posle predavanja, profesor Tomoaki Kawaguchi, predsednik naučnog društva Tensor Society, je govorio o saradnji naučnika iz Srbije i Japana, počevši od prvih susreta akademika Tatomira Anđelića i tadašnjeg predsednika i osnivača naučnog društva Tensor Society Akitsugi Kawaguchi-ja. Ta saradnja akademika Tatomira Anđelića, zatim akademika Mileve Prvanović i akademika Božidara Vujovića i drugih, i predstavlja osnov saradnje narednih generacija naučnika iz Srbije i Japana. To je povod da predavanje bude posvećeno saradnji naučnika iz Srbije i Japana, u slici i reči, a na osnovu dokumentacije predavača, koji takođe više od 20 godina sarađuje sa naučnim društvom Tensor Society, kao i profesorom Tomoaki Kawaguchi-jem i drugim japanskim naučnicima (Hiiroshi Yabunoi, Kazuyuki Nagasaki i drugi). Predavač je i sam član redakcije časopisa Tensor.
Predavanje je odloženo i biće zakazan novi termin.Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara
Prof. dr Milan Božić