ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA SEPTEMAR 2005.

ČETVRTAK, 29. septembar 2005. u 12:15 sati
Vasilij Borisovič Demidovič, Mehaničko-matematički fakultet Moskovskog državnog univerziteta
O POČECIMA KVALITATIVNE TEORIJE OBIČNIH DIFERENCIJALNIH JEDNAČINA NA MEHMATU MGU I O DOPRINOSU BORISA PAVLOVIČA DEMIDOVIČA

Rezime: 1. Uticaj A.M.Ljapunova na formiranje ovog pravca 2. Osnivanje Mehmata MGU i NIIMM MGU 3. Osnivanje specijalnog seminara pod rukovodstvom V. V. Nemickog 4. Životni put B. P. Demidoviča (kratka biografija) 5. Literarno stvaralaštvo B. P. Demidoviča 6. O prepisci s D. Mitrinovićem i T. Pejovićem 7. Na kraju, o sebi (kako sam prešao s običnih diferencijalnih jednačina na teoriju Čebišovskih sistema)

Sednice seminara održavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Božic