ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Stohastics

 

PROGRAM


SEMINAR IZ STOHASTIKE
Matematicki institut SANU
Kneza Mihaila 35/1

PLAN RADA SEMINARA ZA DECEMBAR 2004.

Cetvrtak, 09. decembar u 12 h.
12h Krastyu Gumnerov, Assistant Professor, Institute of Information Technologies BAS: Macro-Finance Model for Term Structure of Interest Rates.

Modeling and forecasting of yield curves use one-factor models of the term structure of interest rates. In these models the yield curve is modeled as a stochastic process by the short rate using the conditions for a free-of-arbitrage market. The most popular models are the ones developed by Vasicek 1977; Cox, Ingersoll and Ross 1985; Ho and Lee 1986; Hull and White 1990.
During the last years in the financial and macroeconomic literature there is a development also of some specific models that model the yield curve as an affine function of several factors (macroeconomic included) using free-of-arbitrage models for term structure of interest rates. Most representative for this approach are the works: [Hrdahl, Tristani, and Vestin 2003], [Rudebusch and Wu 2003], [Ang, A. and M. Piazzesi 2003].
The presentation contains a stage-by-stage description of the general framework for the realization of the macro-financial approach to modeling the yield curve.
The perspectives for a development of the approach are outlined.

Ang, A. and M. Piazzesi (2003), "No-Arbitrage Vector Autoregression of Term Structure Dynamics with Macroeconomic and Latent Variables," Journal of Monetary Economics 50, 745-787.

Hrdahl, Peter, Oreste Tristani, and David Vestin (2003), "A Joint Econometric Model of Macroeconomic and Term Structure Dynamics," manuscript, European Central Bank.

Rudebusch, G.D. and Wu, T. (2003), "A Macro-Finance Model of the Term Structure, Monetary Policy, and the Economy," Manuscript, Federal Reserve Bank of San Francisco.

13h Sladjana Dimitrijevic: Uzrocnost i slaba reenja stohastickih diferencijalnih jednacina.

U okviru predavanja bice razmotreni neki koncepti uzrocnosti izmedju filtracija i slucajnih procesa. Bice data generalizacija relacije "G je uzrok za H u okviru F", koju je prvo dao P. Mykland, a koja se bazira na Granger-ovoj definiciji uzrocnosti. Bice izloena i definicija fractalnog Braunovog kretanja, kao i osnovi fraktalnog racuna, pa ce, zatim, dati koncepti uzrocnosti biti primenjeni na slaba resenja stohastickih diferencijalnih jednacina sa fraktalnim Braunovim kretanjem.

14h Dragana Stanojevic: Neki modeli uzrocnosti slaba resenja stohastickih diferencijalnih jednacina po semimartingalima.

Bice razmotrani razliciti koncepti uzrocnosti izmedju filtracija i slucajnih procesa. Zatim ce neke relacije uzrocnosti biti primenjene na slaba resenja stohastickih diferencijalnih jednacina po martingalima. Preciznije, bice pokazana ekvivalentnost izmedju nekih relacija uzrocnosti i slabe jedinstvenosti resenja stohastickih diferencijalnih jednacina po semimartingalima .

Cetvrtak, 23. decembar u 12 h.
12h Zagorka Lozanov-Crvenkovic: Book review - David Salsburg: The Lady Tasting Tea, How Statistics Revolutionized Science in the Twentieth Century

Da li postoji razlika u ukusu caja sa mlekom ako se prvo sipa caj ili mleko i kako je to uticalo na razvitak planiranja eksperimenta? Sta je Napoleon zamerio Laplasu? Koja je veza izmedu K. Pirsona i K. Marksa? Koje su razlike izmedju K. Pirsona i R.A Fisera? Kako je Ginisova pivara pomogla razvitak statistike? Da li je probit analiza nastala u Staljinovoj Rusiji? Ko je Mocart matematike? Odgovore na ova i jo mnoga neobicna pitanja mozemo naci u knjizi D. Salsburga, The Lady Tasting Tea, u kojoj autor kroz interesantne i duhovite price o velikim statisticarima opisuje razvitak statistike i njen uticaj na nauku dvadesetog veka. Prikazujuci naucne prodore pocevsi od radova od K. Pirsona, do metoda kontrole kvaliteta koji su pomogli obnovu Japana posle rata, preko fundamentalnih radova R. A Fisera, autor pozdravlja duhove onih koji su se usudili da imaju novi pogled na svet.

13h Slobodanka Jankovic: Sistem od tri elementa sa popravkom i strogom preventivnom kontrolom.

Bice izlozen matematicki model rada sistema od tri elementa, od kojih su dva aktivna a treci je rezervni. Za taj sistem nalazi se ocekivana duzina zivota i dokazuje granicna teorema za raspodelu duzine zivota sistema pod uslovom da popravka i provera u odredjenom smislu kratko traju.

Slobodanka Jankovic i Svetlana Jankovic
rukovodioci seminara