ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Stohastics

 

PROGRAM


SEMINAR IZ STOHASTIKE
Matematicki institut SANU
Kneza Mihaila 35/1

PLAN RADA SEMINARA ZA JUN 2001.

Poslednjih godina primena stohastickih metoda u finansijskoj matematici je postala veoma popularna medju probabilistima. Zeleci da budemo u toku sa ovim relativno novim pravcem u nasoj oblasti, u letnjem semestru ce, stoga, vecina sastanaka Seminara za stohastiku biti posvecena ovoj oblasti.

Cetvrtak, 7. maj u 12 h.
1) dr Zoran Obradovic, Temple University, Philadelphia:
Analysis of data bases correlated in space and time.

Abstrakt: Izazovi u analizi mnogih prostorno i vremenski korelisanih baza podataka ukljucuju: (1) konktektnu senzitivnost (lokalne relacije); (2) predrasude globalnog modeliranja; (3) korelisane greske predvidjanja; (4) atribute razlicite rezolucije; (5) sum i nestabilne atribute; (6) velike baze podataka sa malim podskupom klasno oznacenih primera; (7) distribuirane podatke na vise lokacije kao i mnogo druge u teoriji nedovoljno izucavane probleme. U ovom izlaganju predstavicemo predloge resenja za neke od ovih problema u kontekstu praktickih projekata iz finansijskog inzenjerstva, biomedicine i trgovine na internetu.

O predavacu: Z. Obradovic je direktor centra za informatiku i redovni o profesor na odseku za racunarstvo pri Temple univerzitetu u Filadelfiji kao i naucni savetnik u Matematickom institutu u Beogradu. Fokus Zoranovih istrazivanja je primena statistickih tehnika u efikasnoj analizi velikih baza podataka. Finansiran od NSF, NIH, DOE i industrije u poslednoj deceniji Zoranovi rezultati su publikovani u vise od 120 radova.

Slobodanka Jankovic i Svetlana Jankovic
rukovodioci seminara