ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Stohastics

 

PROGRAM


SEMINAR IZ STOHASTIKE
Matematicki institut SANU
Kneza Mihaila 35/1

PLAN RADA SEMINARA ZA NOVEMBAR 2001.

Petak, 23. novembar u 12 h.
dr Milan Merkle:
Some results connected with Pitman estimates of parameters.
(Neki rezultati u vezi sa Pitmanovskim ocenjivanjem parametara).

Neka su $T_{1}$ i $T_{2}$ ocene parametra $\theta$ i $L(a,\theta)$ data funkcija gubitaka. Kaze se da je ocena $T_{1}$ bolja od $T_{2}$ u smislu Pitmana, ako je $\mathrm{Med\;}(L(T_{1},\theta )-L(T_{2},\theta ))\leq 0$ za sve vrednosti parametra $\theta$, pri cemu stroga nejednakost vazi za neke vrednosti $\theta$. S obzirom na nelinearnost medijane, ovaj kriterijum se ne uklapa u standardni okvir teorije odlucivanja. U ovom radu se izucava odnos izmedju Pitmanovog kriterijuma, kriterijuma minimalne medijane i kriterijuma minimalnog ocekivanja funkcije gubitaka. Medijana kao mera srednje vrednosti, u poredjenju sa matematickim ocekivanjem ima prednost u robusnosti.

Obavestenje: Profesor Zoran Pop-Stojanovic boravice u Beogradu od 12 do 24 decembra i na Seminaru za stohastiku ce odrzati jedno ili vise predavanja. Tacni termini i teme predavanja jos nisu utvrdjeni. O tome cete biti obavesteni blagovremeno.

Vazna napomena. Ustaljeni termin odrzavanja naseg seminara je promenjen na molbu nekih ucesnika seminara. Prvi sledeci sastanak ce biti, kao sto gore pise, u petak u 12h. Sastanci bi se odrzavali petkom, ali jos nije precizirano u koje vreme. Molimo vas da, dok se vreme odrzavanja seminara ne ustali, obratite paznju na vreme koje ce da pise na obavestenju. Takodje, ako bude vise predavanja Zorana Pop-Stojanovica, moze da se desi da neka od njih budu u nestandardno vreme za nas seminar.

Slobodanka Jankovic i Svetlana Jankovic
rukovodioci seminara