ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Cryptology Seminar

 

PROGRAM


Seminar za kriptologiju
Plan rada za maj:

Četvrtak, 02.06.2005., 18 časova Sala 718, MF, BGD
(OBRATITE PAZNJU NA PROMENJEN TERMIN)

Dr Pavle Blagojević
SKRIVANJE I OTKRIVANJE ŠIFARSKIH MAŠINA IZ PRVE POLOVINE 20 VEKA

Apstrakt: Predavanje predstavlja jedan matematicki pogled na osnovne metode sifrovanja. Uz pregled klasicnih kripto sistema 20 veka cilj izlaganje je da se osvetli i motivise osnovne metode kripto analize. Predavanje je namenjeno ne specijalistima.

sekretar seminara
Rados Bakic

Seminar se odrzava u Matematickom institutu SANU,
Ulica Kneza Mihaila 35/1, Sala 2.