ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Cryptology Seminar

 

PROGRAM


Seminar za kriptologiju
Plan rada za maj:

Četvrtak, 19.05.2005., 14 časova

Dr Pavle Blagojević
PRVI POKUŠAJI RAZBIJANJA ŠIFRI I OSNOVI ŠENONOVE TEORIJE

Sadržaj. Drugo predavanje je nastavak prvog i ima za cilj da kroz primere klasičnih kripto sistema ocrta probleme i zadatke moderne kriptografije kao i njihov odnos sa matematikom.

Uz elementaran pristup ceo kurs je prilagođen studentima i poslediplomcima koji se prvi put sreću sa kriptografijom.

sekretar seminara
Rados Bakic

Seminar se odrzava u Matematickom institutu SANU,
Ulica Kneza Mihaila 35/1, Sala 2.