ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Cryptology Seminar

 

PROGRAM


                  Seminar za kriptologiju

                  Plan rada za novembar:

cetvrtak, 9.11.2000. u 15 casova

Dr Pavle Blagojevic

"Hakerski napadi i matematicki problemi zastite"

 Predavanje ima za cilj da objasni moguce napade na sistemima interneta
kao i da prezentira moguce sisteme odbrane.cetvrtak, 23.11.2000. , 14 casova

Dr Dragan Blagojevic

" DES-Data Encripton Standard "


 Bice dat prikaz algoritma za sifrovanje sa tajnim kljucem 
koji je duze vreme bio standard, a zatim i nove tendencije
standardizacije.sekretar seminara
Rados Bakic

Seminar se odrzava u Matematickom institutu SANU,
Ulica Kneza Mihaila 35/1, Sala 2.