ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA APRIL 2005.

ČETVRTAK, 07. april 2005. u 17 sati
Bojan Novaković
PRIMENA HAMILTONOVE GEOMETRIJE I SIMPLEKTIČKE REDUKCIJE U MEHANICI

ČETVRTAK, 14. april 2005. u 17 sati
mr Miroslava Antić
4-DIMENZIONALNE CR PODMNOGOSTRUKOSTI SFERE S^6

ČETVRTAK, 21. april 2005. u 17 sati
Dr Slavik Jablan, Radmila Sazdanović
PROGRAM "LINKNOT"

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara dr Mirjana Djoric