ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA APRIL 2006.

CETVRTAK, 06. april 2006. u 17 sati
dr Zoran Rakic, Matematicki fakultet, Beograd
Kvantne grupe: Poissonove Lijeve grupe i Lijeve bialgebre (drugi deo)

Bice dat istorijski uvod u teoriju kvantnih grupa, razni pogledi na kvante grupe kao i razne njihove primene. Veoma vaznu ulogu u kvantizaciji igraju Poissonove Lijeve grupe i bialgebre, koji predstavljaju prvu temu u ovoj seriji predavanja. Literatura: - V.Chari and A.Pressley: A Quide to Quantum Groups, Cambridge University Press, Cambridge, 1995

CETVRTAK, 13. april 2006. u 17 sati
17h dr Mirjana Djoric, Matematicki fakultet, Beograd
Prikaz rada S. Montiel, Real hypersurfaces of a complex hyperbolic space

Poznato je da ne postoje totalno umbilicke realne hiperpovrsi ni kompleksnog projektivnog ni kompleksnog hiperbolickog prostora, pa je interesantno izucavanje realnih hiperpovrsi ovih prostora sa nekoliko glavnih krivina. U ovom radu S.Montiel daje kompletnu klasifikaciju realnih hiperpovrsi sa najvise dve glavne krivine u svakoj tacki i konstruise neke primere realnih hiperpovrsi kompleksnog hiperbolickog prostora.

CETVRTAK, 20. april 2006. u 17 sati
mr Miljan Knezevic, Matematicki fakultet, Beograd
Modelling the yield curve dynamics - Information geometry -

Financial markets became very large, thus the prices and the interest rates evolve during the time following some chaotic processes. We introduce some popular multi-factor continuous time models to derive the short term rate curve and pure discount rate curve for pricing the fixed income securities. Also, we give some geometric interpretation and Hilbert space dynamics for term structure.

CETVRTAK, 27. april 2006. u 17 sati
Nema sastanka zbog praznika

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara dr Mirjana Djoric