ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA APRIL 2011.

ČETVRTAK, 07.04.2011. u 17 sati, sala 301F, MI
...
Nema sastanka

...

ČETVRTAK, 14.04.2011. u 17 sati, sala 301f, MI
Bozidar Jovanovic
G.O. homogeni prostori

Apstrakt: Rimanov homogen prostor G/H je g.o. prostor ("geodesic orbit") ukoliko su geodezijske linije orbite dejstva grupe G [Kowalski, Vanhecke 1991]. Osnovni primeri su prirodno reduktivni homogeni prostori, ali ima i primera koji nisu prirodno reduktivni. U radu dajemo novu karakterizaciju g.o. prostora i pokazujemo potpunu integrabilnost odgovarajucih geodezijskih tokova.

ČETVRTAK, 21.04.2011. u 17 sati, sala 301f MI SANU
Miljan Knezevic
Naslov predavanja: Some Properties of Harmonic Quasiregular Mappings

Abstract: We will analyze some geometric aspects of harmonic quasiregular mappings and give some applications.

ČETVRTAK, 28.04.2011. u 17 sati, sala 301f, MI SANU
Rade Zivaljevic
Bojova povrs

Apstrakt: Bojova povrs (Boy's surface) je znamenita imerzija projektivne ravni u 3-dimenzionalni euklidski prostor (Werner Boy je bio ucenik Davida Hilberta). Iskoristicemo Bojovu povrs (ukljucujuci i za ovu priliku specijalno pripremljene kompjuterske animacije) kao primer geometrijskog objekta za ciju se analizu koriste vazne konstrukcije iz raznih oblasti matematike. Predavanje je namenjeno sirem krugu slusalaca (i gledalaca) ali i su neki od primera izabrani sa idejom da se pomenu i neki otvoreni problemi i pravci istrazivanja.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Miroslava Antic