ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA APRIL 2012.

ČETVRTAK, 12.04.2012. u 17 sati, sala 301f MI SANU

PREDAVANJE SE NEĆE ODRŽATI ZBOG USKRŠNJIH PRAZNIKA

ČETVRTAK, 19.04.2012. u 17 sati, sala 301f MI SANU
Zoran Rakić, Matematički fakultet, Beograd
NASLOV: O EKVIVALENTNOSTI PRINCIPA DUALNOSTI I OSERMANOVOG USLOVA U TAČKI

APSTRAKT: U predavanju će biti pokazana ekvivalentnost principa dualnosti i Osermanovog uslova u tački u Rimanovom slučaju./

ČETVRTAK, 26.04.2012. u 17 sati, sala 301f MI SANU
Miroslava Antić, Matematički fakultet, Beograd
NASLOV: JEDNA KLASA AFINIH HIPERPOVRŠI

APSTRAKT:Klasifikujemo afine hiperpovrsi sa Blaskeovom strukturom, čije je tangentno raslojenje ortogonalna suma dve distribucije, jednodimenzione D1 razapete vektorskim poljem T i distribucije D2, koje su obe sopstvene za operator oblika i tenzor K_T, gde je K tenzor razlike koneksija.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic