ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA APRIL 2016.

ČETVRTAK, 7.4.2016. u 17:15, sala 301f, MI
Djordje Baralic, Matematicki Institut SANU
LEKCIJA O STAJNEROVOM PORIZMU

Stajnerov porizam je klasicna teorema iz 19. veka koja tvrdi da ukoliko za dva nepresecaju.a kruga postoji lanac krugova (Stajnerov lanac) upisanih u anulus izmedju njih tako da se svaka dva susedna kruga u lancu dodiruju i da se ovaj krug zatvara tada svaki krug upisan u anulus predstavlja clan nekog Stajnerovog lanca, http://mathworld.wolfram.com/SteinerChain.html. Na predavanju dokazujemo nekoliko manje poznatih i novih interesantnih osobina Stajnerovog porizma, izvodeci eksperimente u softveru Cinderella.

ČETVRTAK, 14.04.2016. u 17:15, sala 301f MI SANU
Jelena Grujic, Uciteljski fakultet
NELOKALNA MODIFIKACIJA AJNSTAJNOVE TEORIJE GRAVITACIJE

APSTRAKT: Razmatramo model nelokalne gravitacije bez materije zadat sledecim dejstvom \begin{equation} S = \int \Big(\frac{1}{16 \pi G}R + C (R+R_{0})^{m} \mathcal{F}(\Box) (R+R_{0})^{m} -2\Lambda\Big) \sqrt{-g} d^{4}x, \end{equation} gde je $\mathcal{F} (\Box)$ analiticka funkcija, $\Lambda $ je kosmoloaka konstanta i $C$ i $R_{0}$ su konstante. Odgovarajuce Ajnstajnove jednacine kretanja su veoma slozene. Koristeci anzace resavamo jednacine kretanja i dajemo njihova kosmoloska resenja.

ČETVRTAK, 21.04.2016. u 17:15, sala 301f MI SANU
Miljan Knezevic, Matematicki fakultet Beograd
SOME REMARKS TO THE CLASS OF HQC MAPPINGS AND APPLICATIONS

Abstract: We give a new idea how to consider some important properties of the hyperbolic metric to obtain results of the Schwarz-Pick type for the class of HQC mappings. By using some estimates for hyperbolic partial derivatives for HQC mappings, that act between various domains, we discus the hyperbolic bi-Lipschicity of those mappings. Key words: Quasiconformal mapping, Harmonic mapping, Riemann surface, Universal covering, Conformal metric, Gaussian curvature, Hyperbolic density,

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic