ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama


PLAN RADA ZA APRIL 2019.

 

ČETVRTAK, 04.04.2019. u 17:15, Matematički institut SANU, sala 301f
Slobodan Vujošević, PMF Podgorica
BESKONAČNOST U MATEMATICI, TEOLOGIJI I FILOZOFIJI
Aristotelovo shvatanje beskonačnosti dominiralo je u neizmenjenom obliku u matematici, filozofiji i teologiji više od dva milenijuma. Tek u Kantorovoj teoriji skupova ono je temeljno preispitano i izmenjeno. U predavanju će prevashodno biti reči o recepciji te promene u filozofiji i teologiji.

ČETVRTAK, 11.04.2019. u 17:15, Matematički institut SANU, sala 301f
Srdjan Vukmirović, Matematički Fakultet
IZGUBLJENO FEJNMANOVO PREDAVANJE
Naslov ovog predavanja je ujedno naslov knjige D. L Goodstein i J. R.Goodstein u kojoj su oni rekonstrusali "izgubljeno" predavanje dobitnika Nobelove nagrade za fiziku Ričarda Fejnmana. Na predavanju je Fejnman dao dokaz prvog Keplerovog zakona (orbita planete je elipsa u čijoj je žiži Sunce) za čije razumevanje je potrebna samo geometrija gimnazijskog nivoa i kako to Fejnman kaze: "beskonačna inteligencija." Tiho Brahe je svojim merenjima obezbedio sastojke. Kepler je formulacijom zakona napisao recept. Njutn je dokazom Keplerovih zakona napravio tortu. Fejnman je na tu tortu stavio šlag. Prijatno!

ČETVRTAK, 18.04.2019. u 17:15, Matematički institut SANU, sala 301f
Marko Stošić, Tehnical University of Lisabon UTL Centar for Mathematical Analysis, Geometry and Dinamical Systems CAMGSD
RACIONALNI CVOROVI, KVIVERI, I NEKI OTVORENI PROBLEMI
Korespondecija izmedju cvorova i kvivera (quivers) — usmerenih grafova — je hipoteza motivisana razlicitim pogledima na kvantne invarijante cvorova, ukljucujuci teoriju reprezentacija,teoriju struna, kombinatoriku, itd… Do sada je ova hipoteza dokazana za nekoliko velikih klasa cvorova, a u ovom predavanju cemo posvetiti posebnu paznju slucaju racionalnih cvorova. Ono sto je posebno interesantno u ovom slucaju je sto centralni deo dokaza “prati” klasicnu, elementarnu klasifikaciju racionalnih cvorova pomocu racionalnih brojeva i veriznih razlomaka.
Iako je korespondencija cvorova i kvivera bazirana na vrlo dubokim idejama razlicitih oblasti, u ovom predavanju akcenat ce biti na direktnim i eksplicitnim rezultatima, koji ne zahtevaju nikakvo posebno predznanje.
Takodje bice predstvaljeni i neki zanimljivi otvoreni problemi motivisani postojecim rezultatima.Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic