ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA DECEMBAR 2004.

CETVRTAK, 02. decembar 2004. u 17 sati
dr Zoran Rakic
F_q[Mat_2], F_q[GL_2] i F_q[SL_2] kao kvantovane univerzalne omotacke algebre , II deo

CETVRTAK, 09. decembar 2004. u 17 sati
Prof. dr Stefano Trapani, Universita degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Conical metrics on Riemann surfaces

CETVRTAK, 16. decembar 2004. u 17 sati
mr Zoran Stanic
Dijametralni grafovi

CETVRTAK, 23. decembar 2004. u 17 sati
Vladica Andrejic
Puasonove Liove grupe

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara dr Mirjana Djoric