ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA DECEMBAR 2005.

ČETVRTAK, 01. decembar 2005. u 17 sati
dr Srdjan Vukmirović, Matematički fakultet, Beograd
LEVO SIMETRIČNE ALGEBRE I AFINE STRUKTURE

ČETVRTAK, 08. decembar 2005. u 17 sati
dr Stana Nikčević, Farmaceutski fakultet, Beograd
AFINE 3-DIMENZIONE KRIVINSKI HOMOGENE LORENCOVE MNOGOSTRUKOSTI

ČETVRTAK, 15. decembar 2005. u 17 sati
dr Stana Nikčević, Farmaceutski fakultet, Beograd dr Zoran Lučić, Matematički fakultet, Beograd
UDVOSTRUČENJE KOCKE

ČETVRTAK, 22. decembar 2005. u 17 sati
dr Zoran Stanić, Matematički fakultet, Beograd
NEKE REKONSTRUKCIJE GRAFOVA

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara dr Mirjana Djoric