ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA JUN 2008.

CETVRTAK, 5. jun 2008. u 17 sati
Vladica Andrejić
Kvazi-specijalne Osermanove mnogostrukosti

Apstrakt: U ovom predavanju videcemo neke originalne rezultate iz buduce doktorske disertacije. Istrazuju se pseudo-Rimanove Osermanove mnogostrukosti ciji je Jakobijev operator dijagonalizabilan sa tacno dve sopstvene vrednosti. Specijalne Osermanove mnogostrukosti su posebno interesantne i pokusavamo da pokazemo da je princip dualnosti za drugu sopstvenu vrednost posledica jakih uslova definicije.

CETVRTAK, 12. jun 2008. u 18 sati, sala 706
Radmila Sazdanović
Torzija u Hovanovljevoj homologiji semi-adekvatnih linkova

Apstrakt: Prvi deo predavanja cinice kratak uvod u Hovanovljevu homologiju (Khovanov 2000)za cvorove i Hromatsku homologiju za grafove (Helme-Guizon, Rong 2003) i njihovu medjusobnu poveznaost kroz Hohsildovu homologiju. U drugom delu predavanja predstavicu rezultate o torziji u Hovanovljevoj homologiji semi-adekvatnih linkova koji su motivisani hipotezom A. Shumakovitcha da svaki link koji nije povezana ili disjunktna suma Hopf linkova i trivijalnih linkova ima torziju u Hovanovljevoj homologiji, koja jos uvek nije u potpunosti dokazana.

CETVRTAK, 19. jun 2008. u 17 sati
Ivan Dimitrijevic
Cetvorodimenzione samodualne Rimanove mnogostrukosti

Abstrakt : Uvescemo Hodzov zvezda (Hodge-star)-operator i pomocu njega dobiti razlaganje tenzora krivine. Iz toga se dobijaju ekvivalentni uslovi kada je mnogostrukost Ajnstajnova i jedna veza izmedju signature i Ojlerove karakteristike mnogostrukosti.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog fakulteta Beograd, Studentski trg 16, na petom spratu u sali 843.

Rukovodilac Seminara dr Srdjan Vukmirovic