ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA JUN 2014.

ČETVRTAK, 5.6.2014. u 17:15, sala 301f, MI
Professor Gabriel Ruiz Hernandez, Institute of Mathematics of the National University of Mexico (UNAM)
Title: SURFACES IN SPACE FORMS FOLIATED BY GEODESICS AND LINES OF CURVATURE

Abstract: We will prove a local result for a constant mean curvature surface in a space form: If the surface is foliated by curves that are both geodesics and lines of curvature then it is invariant under the action of a Killing vector field. This is part of a work in progress with Antonio Di Scala from Torino.

ČETVRTAK, 26.6.2014. u 17:15, sala 301f, MI
Ivko Dimitric, Pennsylvania State University
Title: CR-PODMNOGUSTRUKOSTI NISKOG TIPA I NEKI OTVORENI PROBLEM

Apstrakt: Sumirace se neki rezultati o podmnogostrukostima projektivnih prostora koji su niskog tipa (1, 2, ili 3) preko standardnog utapanja ovih prostora pomocu projektivnih operatora. Posebna paznja je posvecena CR podmnogostrukostima neuklidskih kompleksnih prostornih formi i problemima klassifikacije istih koje su tipa dva u (pseudo) euklidskom prostoru hermitskih matrica. Bice navedeni i neki otvoreni problemi u okviru ove tematike koji bi mogli biti od koristi mladim istrazivacima u oblasti diferencijalne geometrije podmnogostrukosti.


Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic