ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA JUN 2015.

ČETVRTAK, 11.06.2015. u 17:15, sala 301f, MI
Zoran Lucic, Matematicki fakultet Beograd
ARITMETIKA OBLUTAKA

Arisotel tvrdi da su aritmeticka znanja udaljenija od cula od geometrijskih, i da je zbog toga aritmetika tacnija od geometrije [Metafizika, 982a]. Iako geometrija polazi od slozenijih nacela, prema Aristotelovom misljenju ona je ipak manje tacna od aritmetike, cija su nacela apstraktnija zbog njihove vece udaljenosti od culnih opazanja. Medjutim, pre nego sto je aritmetika postala apstraknija od geometrije, aritmeticka i geometrijska znanja morala su biti podjednako bliska culnim opazanjima. I jedna i druga disciplina morale su upotrebljavati ocigledna sredstva. U geometriji to su bile slike. One su to i nastavile da budu. U aritmetici to su mogli biti obluci. Razume se, to su mogli biti i neki njihovi surogati . jedinice obelezene slovom alfa, kruzici, jedinicni kvadrati ili nesto trece. Svejedno, prva aritmetika morala je biti ocigledna, a kako su obluci jedino ocigledno sredstvo koje pominje najranija literatura, ovu aritmetiku ranih pitagorejaca mozemo zvati aritmetikom oblutaka. Ostaje pitanje sta je mogao biti njen sadrzaj. U saopstenju cemo pokusati da damo odgovor na ovo pitanje.Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic