ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA MAJ 2013.

ČETVRTAK, 09.05.2013. u 17 sati, sala 301F, MI
Marko Stosic (Lisabon, Beograd)
Tema: TOPOLOSKA REKURZIJA: OD KATALANOVIH BROJEVA DO KVANTIZACIJE

Apstrakt: U ovoj seriji predavanja bice predstavljena Topoloska rekurzija - jedna od najinteresantnijih modernih metoda u topologiji, algebarskoj i enumerativnojgeometriji, statistickoj fizici ali i sire. Ovaj rekurzivni postupak je prvi put pronadjen u statistickoj fizici 2007. godine (Eynard-Orantin), ali se ubrzo ispostavilo da je izuzetno univerzalan i da ima primene u raznim oblastima kao sto su: kombinatorika, enumerativna geometrija, Gromov-Viten invarijante, Hurvicovi brojevi, moduli prostori algebraskih krivih, imerzije Lagranzijana, (beskonacno-dimenzioni) integrabilni sistemi, matricni integrali, teorija struna (ogledalska simetrija), kvantizacija, teorija cvorova itd.

Mnoge od ovih primena i objasnjenja povezanosti sa topoloskom rekurzijom su dale potpuno novi pogled na pojedine oblasti, ali su brojne veze i dalje "misteriozne" i nude jos mnogo otvorenih pitanja. Tokom ovih predavanja pokusacemo da pomenemo neke od ovih primena i damo jedan osvrt na topolosku rekurziju.

Predavanja ce biti sa dosta primera i akcentom na glavnim idejama i bice namenjena siroj publici.

ČETVRTAK, 16.05.2013. u 17 sati, sala 301f, MI
Ivan Dimitrijevic (Matematicki Fakultet Beograd)
SOME BOUNCE COSMOLOGICAL SOLUTIONS

Abstract: We present some bounce cosmological solutions in nonlocal modified gravity. Nonloality is of the type $R^{-p} \mathcal{F}(\Box) R^q$. The solutions are obtained using ansatze $\Box R = r R+s$ and $\Box^n R = c_n R^{n+1}$.

ČETVRTAK, 23.05.2013. u 17 sati, sala 301f, MI

Jelena Grujic (Matematicki Fakultet Beograd)
TITLE: SOME COSMOLOGICAL SOLUTIONS IN NONLOCAL MODIFIED GRAVITY

Abstract: We consider nonlocal modification of gravity with no matter, where nonlocality is of the type $R^{-p} \mathcal{F}(\Box) R^q$. Using ansatze $\Box R = q R^2 $ and $\Box R = q R^3 $ we find new bounce cosmological solutions for all three values of spatial curvature parameter k.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic