ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama
PLAN RADA ZA MART 2003.

CETVRTAK, 06. mart 2003. u 17 sati
Miroslava Antic
"Zapremine geodezijskih lopti i sfera pridruzenih metrickoj koneksiji sa torzijom"

CETVRTAK, 13. mart 2003. u 17 sati
dr Neda Bokan
"Homogeni prostori u varijacionom racunu"

CETVRTAK, 20. mart 2003. u 17 sati
dr Mileva Prvanovic
"O konformnim transformacijama skoro Hermitovih mnogostrukosti"

CETVRTAK, 27. mart 2003. u 17 sati
dr Neda Bokan
"Homogeni prostori u varijacionom racunu"

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u biblioteci Matematickog instituta SANU ili sali 2.

Rukovodilac Seminara dr Mirjana Djoric