ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA MAJ 2004.

CETVRTAK, 06. maj 2004. u 17 sati
mr Zoran Stanic
Ekviseparabilna stabla

CETVRTAK, 13. maj 2004. u 17 sati
Vladica Andrejic
p-adicne funkcije

CETVRTAK, 20. maj 2004. u 17 sati
dr Zoran Rakic
Grupe holonomija

CETVRTAK, 27. maj 2004. u 17 sati
mr Monica Moulin Ribeiro Merkle, Federal University of Rio de Janeiro
Stability of prescribed mean curvature surfaces

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara dr Mirjana Djoric