ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA MAJ 2005.

ČETVRTAK, 05. maj 2005. u 17 sati
dr Miodrag Mateljević
TEICHMULLER-OVA TEORIJA - EKSTREMALNI PROBLEMI

ČETVRTAK, 12. maj 2005. u 17 sati
dr Srdjan Vukmirović
RAČUNARSKA GEOMETRIJA

ČETVRTAK, 19. maj 2005. u 17 sati
Milica Žigić, Novi Sad
YAMBE-OV PROBLEM

ČETVRTAK, 26. maj 2005. u 17 sati
dr Zoran Rakić
WALKER-KAEHLER-OVE METRIKE SIGNATURE (2,2)

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara dr Mirjana Djoric