ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA MAJ 2008.

CETVRTAK, 8. maj 2008. u 18 sati, sala 706
Prof. Stefano Marchiafava, Universita di Roma - La Sapienza
Twistorial maps between quaternionic manifolds

Apstrakt: We introduce a natural notion of quaternionic map between between almost quaternionic manifolds and we prove the following, for maps of rank at least one: -A map between quaternionic manifolds endowed with the integrable almost twistorial structures is twistorial if and only if it is quaternionic. -A map between quaternionic manifolds endowed with the nonintegrable almost twistorial structures is twistorial if and only if it is quaternionic and totally-geodesic.

As an application, we describe all the quaternionic maps between open sets of quaternionic projective spaces.

CETVRTAK, 15. maj 2008. u 17 sati
Kristina Obrenovic
Iskosene podmnogostrukosti sfere S^6 (1. deo)

Apstrakt: U ovoj seriji od dva predavanja bice prikazani neki originalni rezultati koji se odnose na iskosene podmnogostrukosti sfere S^6. Ovo je zajednicki rad sa S. Vukmirovicem.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog fakulteta Beograd, Studentski trg 16, na petom spratu u sali 843.

Rukovodilac Seminara dr Srdjan Vukmirovic