ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA MAJ 2009.

ČETVRTAK, 07.05.2009. u 17 sati, sala 843
Vladica Andrejić
Shurovi problemi

Apstrakt: Poznata Shurova teorema iz 1886. kaze da ako povezana mnogostrukost dimenzije bar 3 u svakoj tacki ima konstantnu sekcionu krivinu, onda je ta konstanta ista u svim tackama. Po uzoru na tu teoremu javljaju se Shurovi problemi, odnosno problemi Shurovog tipa, gde se posmatraju konstante iz definicije k-shtajn mnogostrukosti, a pitanje je da li one moraju biti globalne konstante. Dokazacemo da je odgovor potvrdan za prve dve konstante (za Ajnshtajn i cvajshtajn). Ove rezultate dalje primenjujemo na dvolisno Osermanove mnogostrukosti, odnosno Osermanove mnogostrukosti ciji je redukovan Jakobijev operator dijagonalizailan i ima tacno dve razlicite sopstvene vrednosti.

ČETVRTAK, 14.05.2009. u 17 sati, sala 843
Aleksandar Purović
Fundamentalno rešenje za heat operator sa potencijalom

Apstrakt:Dajemo definiciju heat operatora na Rimanovim mnogostrukostima i definiciju fundamentalnog resenja. Zatim cemo videti sta se desava na kompaktnim Rimanovim mnogostrukostima, a bice reci i o heat kernelu na radijalno simetricnim prostorima. Na kraju cemo izloziti nove rezultate koji se odnose na pracenje resenja zakona odrzanja ako se vremenska komponenta "seta po Rimanovoj mnogostrukosti."

ČETVRTAK, 21.05.2009. u 17 sati, sala 843
Boriša Kuzeljevicć
JEDAN NAČIN KORIŠĆENJA AutoCAD Map-a

Predstavicemo primenu AutoCAD Map-a u firmi kao to je toplana. Pokazacemo koliko je Autodesk-ov softver lako prilagoditi svojim potrebama, a pomenucemo i ozbiljnije programe za prostorno planiranje koji su prirodna nadogradnja Map-a.

ČETVRTAK, 28.05.2009. u 17 sati, sala 843
Mirjana Milijević
Bohnerov tenzor

Apstrakt: Na predavanju ce biti rijeci o Bochner-ovom tenzoru kao kompleksnom analogu Weyl-ovog konformnog tenzora, o geometrijskom znacenju Bochner-ovog tenzora.Navescemo neke rezultate na mnogostrukostima sa Bocner-Kaehler-ovom metrikom i na konformno ravnim skoro Hermitovim mnogostrukostima.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog fakulteta Beograd, Studentski trg 16, na petom spratu u sali 843.

Rukovodilac Seminara dr Srdjan Vukmirovic