ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA MAJ 2015.

ČETVRTAK, 7.05.2015. u 17:15, sala 301f, MI
Srdjan Vukmirovic
O KANONSKOM OBLIKU METRIKA SA PARALELNIM DISTRIBUCIJAMA

Apstrakt: Neka je $(M,g)$ pseudo-Rimanova mnogostrukost sa Levi-Civita povezanoscu $\nabla.$ Kazemo da je distribucija $D\subset TM$ paralelna, ako je $\Nabla D\subset D$. Ako $M$ ima netrivijalnu paralelnu distribuciju i metrika $g$ je pozitivno definitna, tada je na osnovu teoreme De Rama, mnogostrukost $M$ lokalno proizvod dve mnogostrukosti. Ako metrika $g$ nije pozitivno definitne signature, to ne mora biti slucaj. Posebno je interesantan slucaj kada je paralelna distribucija $D$ totalno nul (tj. restrikcija $g$ na $D$ je jednaka nuli). Odgovarajuca metrika se zove Vokerova metrika.

ČETVRTAK, 14.5.2015. u 17:15, sala 301f MI SANU
Ivan Dimitrijevic
COSMOLOGICAL PERTURBATION IN NONLOCAL GRAVITY

Abstract: We analyze the modification of gravity in the form \begin{equation*} S = \displaystyle \int \sqrt{-g}\Big(\frac{R}{16 \pi G} + R^p \mathcal{F}(\Box)R^q \Big) d^{4}x, \end{equation*} where $\mathcal{F} (\Box)$ is an analytic function. We present some solutions of this model with constant scalar curvature. On the other hand we analyze perturbations of this model with de Sitter background.

CETVRTAK, 21.5.2015. u 17:15, sala 301f MI SANU
Mirjana Djoric, Matematicki fakultet Beograd
PODMNOGOSTRUKOSTI SFERE

Apstrakt: Pored rezultata o hiperpovrsima sfere i njihovim primenama, bice prikazani i neki rezultati o podmnogostrukostima vecih kodimenzija.Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic