ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA MAJ 2016.

ČETVRTAK, 5.5.2016. u 17:15, sala 301f, MI
Milos Djoric, Matematicki fakultet Beograd

Na predavanju ce biti predstavljena klasifikacija Hopfovih hiperpovrsi kompleksnog hiperbolickog prostora $\mathbb{CH}^m$ sa konstantnim glavnim krivinama; jedine takve povezane realne hiperpovrsi su otvoreni podskupovi horosfere, tube oko totalno geodezijske podmnogostrukosti $\mathbb{CH}^k\subset\mathbb{CH}^m$, $k=0,1,\ldots,m-1$ ili tube oko totalno geodezijske podmnogostrukosti $\mathbb{RH}^m\subset\mathbb{CH}^m$.ČETVRTAK, 19.05.2016. u 17:15, sala 301f MI SANU
Moruz Marilena, Universite de Valenciennes
A Classification of Isotropic Affine Hyperspheres

In this work we study affine hypersurfaces M which have isotropic difference tensor. Note that any surface always has isotropic difference tensor. In case that the metric is positive definite, such hypersurfaces have been previously studied In this work we study affine hypersurfaces M which have isotropic difference tensor. Note that any surface always has isotropic difference tensor. In case that the metric is positive definite, such hypersurfaces have been previously studied in [1] and [2]. We first show that the dimension of an isotropic affine hypersurface is either 5, 8, 14 or 26. Next we assume that M is an affine hypersphere and we obtain for each of the possible dimensions a complete classification.

References

[1] O. Birembaux, M. Djoric, Isotropic Affine Spheres, Acta Mathematica Sinica, English Series, Oct., 2012, Vol. 28, No. 10, pp. 1955-1972.

[2] O. Birembaux, L. Vrancken, Isotropic affine hypersurfaces of dimension 5, J. Math. Anal. Appl. 417 (2014), no. 2, 918-962Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic