ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA NOVEMBAR 2003.

CETVRTAK, 06. novembar 2003. u 17 sati
Prof. dr Masafumi Okumura (Japan)
Normal curvature of submanifolds of complex projective space

CETVRTAK, 13. novembar 2003. u 17 sati
Not available yet.

CETVRTAK, 20. novembar 2003. u 17 sati
Not available yet.

CETVRTAK, 27. novembar 2003. u 17 sati
Not available yet.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara dr Mirjana Djoric