ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA NOVEMBAR 2005.

ČETVRTAK, 03. novembar 2005. u 17 sati
dr Veljko Vujičić, Matematički institut, Beograd
VARIJACIJA ENERGIJE U MEHANICI

ČETVRTAK, 10. novembar 2005. u 17 sati
Minisymposia (2 whole days, Nov. 10 and 11)
"MULTIMEDIA TECHNOLOGY FOR MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE EDUCATION"

ČETVRTAK, 17. novembar 2005. u 17 sati
dr Mirjana Djorić, Matematički fakultet, Beograd
NEKE CR PODMNOGOSTRUKOSTI KOMPLEKSNOG EUKLIDSKOG PROSTORA

ČETVRTAK, 24. novembar 2005. u 17 sati
dr Zoran Rakić, Matematički fakultet, Beograd
KVANTNE GRUPE U GENETICI

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara dr Mirjana Djoric