ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA NOVEMBAR 2012.

ČETVRTAK, 01.11.2012. u 17 sati, sala 301F, MI
Nenad Vesić, Prirodno-matematički fakultet, Niš
DIFERENTIAL GEOMETRY AND MATRICES

APSTRAKT: A generalization of curves and surfaces is presented in this paper. This generalization can be used in various algorithms. Some algorithms, presented on conferences, use basic terms from this paper. Papers with these algorithms are idea for a generalization in this paper. Programs for calculating of the sizes presented in this paper and some graphic presentations will be presented in the special section of this paper.

ČETVRTAK, 8.11.2012. u 17 sati, sala 301f, MI

Seminar se nece odrzati jer je jedan broj ucesnika Seminara na Konferenciji.

ČETVRTAK, 15.11.2012. u 17 sati, sala 301f MI SANU
Vladica Andrejic, Matematicki Fakultet
NASLOV: RAKICEV PRINCIP DUALNOSTI

APSTRAKT: Istorija i filozofija Rakivog principa dualnosti. Videmo koja je prirodna veza izme principa dualnosti i Osermanovih mnogostrukosti. Posebno nas interesuje pseudo-Rimanov sluj gde traimo optimalnu definiciju za princip dualnosti. Videmo na koje nane moemo konstruisati primere i kontraprimere.

ČETVRTAK, 22.11.2012. u 17 sati, sala 301f MI SANU
Miloje M. Rakocevic, Prirodno Matematicki Fakultet Nis
NASLOV:HEMIJSKI ASPEKTI DEGENERACIJE GENETSKOG KODA

APSTRAKT: Ovo je prvo od dva predavanja koja cine celinu. (Drugo predavanje: "Jedinstvo forme i sustine u genetskom kodu.") Bice predocena degeneracija ("izrodjenost") genetskog koda u smislu da vise kodona kodira jednu te istu aminokiselinu. Po drugoj liniji bice dat i kriticki osvrt na sam taj pojam, uz predovanje hemijskih i matematickih cinjenica o tome da je genetski kod generisan kao takav, i da je ta generisanost sistemske prirode.

ČETVRTAK, 29.11.2012. u 17 sati, sala 301f MI SANU
Miloje M. Rakocevic, Prirodno Matematicki Fakultet Nis
NASLOV: JEDINSTVO FORME I SUSTINE U GENETSKOM KODU

APSTRAKT: Ovo je drugo od dva predavanja koja cine celinu. (Prvo predavanje: "Hemijski aspekti degeneracije genetskog koda") Polazeci od cinjenica saopstenih u prvom predavanju, u okviru ovog predavanja ce biti predoceno da habitus genetskog koda cini jedinstvo forme (matematickih pravilnosti) i sustine (fiziohemijskih zakonitosti). Takodje ce biti pokazano da kljucnu ulogu u realizaciji jednog takvog habitusa ima zlatni presek.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic