ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA OKTOBAR 2004.

CETVRTAK, 07. oktobar 2004. u 17 sati
dr Neda Bokan
Prostori kovarijantnih izvoda tenzora krivine i normalizacije Grasmanovih mnogostrukosti

CETVRTAK, 14. oktobar 2004. u 17 sati
Miroslava Antic
Totalno realne podmnogostrukosti u S^6(1) koje zadovoljavaju Chen-ovu jednakost

CETVRTAK, 21. oktobar 2004. u 17 sati
Prof. dr Masafumi Okumura
Codimension reduction of submanifolds

UTORAK, 28. oktobar 2004. u 17 sati
Vladica Andrejic
Kompleksna struktura i skoro hermitske imersije

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara dr Mirjana Djoric