ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA OKTOBAR 2005.

ČETVRTAK, 06. oktobar 2005. u 17 sati
Neda Bokan, Matematički fakultet, Beograd
POVEZANOSTI SA TORZIJOM I ODGOVARAJUĆI PODMODULI TENZORA KRIVINE

ČETVRTAK, 13. oktobar 2005. u 17 sati
Neda Bokan, Matematički fakultet, Beograd
POVEZANOSTI SA TORZIJOM I ODGOVARAJUĆI PODMODULI TENZORA KRIVINE (II deo)

ČETVRTAK, 27. oktobar 2005. u 17 sati
Ljubica Bošković, Matematički fakultet, Beograd
VARIJACIJA ENERGIJE

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara dr Mirjana Djoric