ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA OKTOBAR 2007.

CETVRTAK, 11. oktobar 2007. u 17 sati
Vladica Andrejic
Specijalne Osermanove mnogostrukosti

Apstrakt: Specijalna Osermanova mnogostrukost je ona za koju Jakobijev operator ima tacno dve sopstvene vrednosti. Uz neke dodatne pretpostavke vrsi se karakterizacija specijalnih Osermanovih mnogostrukosti. Videcemo kako je to povezano sa principom dualnosti za pseudo-Rimanove Osermanove mnogostrukosti.

CETVRTAK, 18. oktobar 2007. u 17 sati
Srdjan Vukmirovic
Kalibracije (1.deo)

Ovo je prvo predavanja mini kursa o kalibracijma o kojima je na Seminaru vec bilo reci. Ovaj put dacemo detaljan pregled svih vaznih rezutata. Osnovna literatura je knjiga Spinors and Calibrations, R. Reese Harvey. Pored nje koristicemo i radove Morgana koji je dao veliki doprinos teoriji kalibracija.Kratak sadrzaj prvog dela:

definicija kalibracije
kalibracije i podmnogostrukosti koje minimiziraju zapreminu
Teorema: Svaka kompleksna podmnogostrukost $C^n$ minimizira zapreminu
Dokazi Wirtinger-ove nejednakosti
Specijalna Lagranzova kalibracija

CETVRTAK, 25. oktobar 2007. u 17 sati
Srdjan Vukmirovic
Kalibracije (2.deo)

Apstrakt: Ovaj put cemo dokazati Wirtinger-ovu nejednakosti koju smo formlisali prosli put. Zatim cemo samo kratko spomenuti jos dva tipa kalibracija: specijalne Lagranzove kalibracije i kalibracije asocijativnih ravni u algebri oktoniona. One su bile tema nekih ranijih sastanaka Seminara. Potom nastavljamo sa vaznim teoremama u teoriji kalibracija: Teoremom u uglovima i Torusnom lemom.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara dr Srdjan Vukmirovic