ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA SEPTEMBER 2014.

ČETVRTAK, 25.9.2014. u 17:15, sala 301f, MI
Prof. Salvatore Capozziello, Universita di Napoli "Federico II" and INFN Sez. di Napoli, Italy
Title: HAMILTONIAN DYNAMICS AND SYMMETRIES IN EXTENDED GRAVITY COSMOLOGY

Abstract: We discuss the Hamiltonian dynamics for cosmologies coming from Extended Theories of Gravity. In particular, minisuperspace models are taken into account searching for Noether symmetries. The existence of conserved quantities gives selection rules to recover classical behaviors in cosmic evolution according to the so called Hartle criterion, that allows to select correlated regions in the configuration space of dynamical variables. We show that such a statement works for general classes of Extended Theories of Gravity and is conformally preserved. Furthermore, the presence of Noether symmetries allows a straightforward classification of singularities that represent the points where the symmetry is broken. Examples for nonminimally coupled and models are discussed.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic