ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za april 2011.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 07.04.2011. U 15:15
Nebojša Ikodinović
LOGIKE SA INTEGRALIMAČETVRTAK, 14.04.2011. U 15:00
Milan Stošević
EKSPERTSKI SISTEM ZA DIJALIZUČETVRTAK, 21.04.2011. U 15:00
Nebojša Ikodinović
PREDIKATSKI DEFAULTBeograd, 2011.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković