ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za april 2015.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 2.04.2015. U 15:00
Aleksandar Perovic
ON SLIME MOULD COMPUTING
Rezime: U pitanju je gljiva cije se skupljanje i sirenje moze koristiti za resavanje raznih optimizacionih zadataka. Stanja masine koja simulira pokretanje gljive ne mora biti dobro zasnovan, pa se ne opisuje na klasican nacin, vec pomocu p-adskih verovatnoca

ČETVRTAK, 9.04.2015. U 15:00
Viktor Obuljen
MALA DIGRESIJA O REGRESIJI
Sazetak predavanja: Cesto pominjani i upotrebljavani pojmovi i alatke u primenama matematicke statistike, posebno kod ne-matematicara su regression (jedan od predloga pristupa modelovanju iz koga su, vremenom, izrasle mnoge nove daleko bolje) i correlation (postojanje uzajamne i zakonodavne veze). Iako regresija ima negativno znacenje u mnogim naukama, u matematickoj statistici se to ne bi moglo reci. Moze se reci da je izraz i nespretno odabran, u samom pocetku. Da li je to tako, mozemo porazgovarati. No, kao sto cesto i biva, njena primena je cesto u neprikladnim uslovima i cesto okovana na pretpostavke koje i ne moraju biti prilagodjene stvarnim vrednostima i vezama u uzorku i potrebama korisnika. Slicno, i correlation coefficient (Pearson) se cesce nego sto to zelimo i verujemo pogresno tumaci pa cak i videsmo da ne retko moze dovesti do netacnih zakljucaka.

ČETVRTAK, 16.04.2014. U 15:00
Aleksandar PerovicČETVRTAK, 30.04.2014. U 15:00
Veljko Vujicic
VEKTORI I TENZORI

Kratak sadrza: Neprevazicena nesaglasnost o opstem matematickom pojmu vektora. Bitna razlika pojmova vektora i tenzora. Kristofelovi simboli! sta je to? Koliko su potrebni i zastupljeni u geometrijama; ne remete li invarijantno integralenje. Zamas'ne i neuobicajene naucne teze sa postojecim znanjem. Jos o invarijantnim apsolutnim tenzorskim integralima.Beograd, 2015.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković