ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za APRIL 2019.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

 

CETVRTAK, 04.04.2019. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Vesna Marinković, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
AUTOMATSKO REŠAVANJE KONSTRUKTIVNIH PROBLEMA U GEOMETRIJI I NJEGOVE PRIMENE
Konstruktivni problemi u geometriji predstavljaju jedan od najduže konstantno proučavanih problema u matematici. Zadatak u konstruktivnim problemima je da se za datu deklarativnu specifikaciju geometrijske figure odredi odgovarajuća, po mogućstvu ekvivalentna, proceduralna specifikacija zasnovana na raspoloživim konstruktivnim koracima.
Glavna tema ovog predavanja biće prikaz sistema ArgoTriCS za automatsko rešavanje lokacijskih konstruktivnih problema iz nekog zadatog korpusa. Takodje, biće prikazan i dokazivač ArgoCLP za koherentnu logiku uz čiju pomoć su za jednu potklasu konstruktivnih problema generisani formalni dokazi. Na kraju predavanja biće reči o mogućim primenama sistema ArgoTriCS: za dokazivanje (ne)konstruktibilnosti konstruktivnih problema putem redukcija i za pomeranje konstruisanih tačaka u alatima za dinamičku geometriju.

CETVRTAK, 11.04.2019. u 14:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Aleksandar Perović, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
O LPP2 VEROVATNOSNOJ LOGICI (nastavak)
Na predavanju će biti reči o najjednostavnijoj verovatnosnoj logici.

CETVRTAK, 18.04.2019. u 14:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Miodrag Rašković, Matematički institut SANU
SIMA MARKOVIĆ - JUGOSLOVENSKI MUČENIK
Povodom 80 godina od mučkog ubistva Sime Markovića, 19. aprila 1939. godine, govoriće se o njegovom životopisu, svetonazoru i naučnom delu.


Beograd, 2019.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković