ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za avgust 2009.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.UTORAK, 03.08.2009. U 15:15
Aleksandar Perović
PREFERENCIJALNE RELACIJE IPETAK, 06.08.2009. U 15:00
Angelina Ilić-Stepić
R-ADIČKI BROJEVI ISREDA, 11.08.2009. U 15:00
Aleksandar Perović
PREFERENCIJALNE RELACIJE IIPETAK, 13.08.2009. U 15:00
Angelina - Ilić-Stepić
R-ADČIKI BROJEVI IISREDA, 18.08.2009. U 15:00
Aleksandar Perović
O NEOPHODNOSTI INFINITARNIH PRAVILAPETAK, 20.08.2009. U 15:00
Miloš Milošević
R-ADIČKI BROJEVI IIISREDA, 25.08.2009. U 15:00

RAZGOVORI O PROJEKTIMAPETAK, 27.08.2009. U 15:00
Angelina Ilić-Stepić
P-ADIČKI BROJEVI IV

Beograd, 2009.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković