ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za avgust 2012.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 09.08.2012. U 15:15
Srđan Vesić
LOGIKA ARGUMENTACIJEČETVRTAK, 16.08.2012. U 15:15
Dr Aleksandar Perović
USLOVNO-NEZAVISNE RELACIJEČETVRTAK, 23.08.2012. U 15:15
Dr Aleksandar Perović
USLOVNO-NEZAVISNE RELACIJE (nastavak)ČETVRTAK, 30.08.2012. U 15:00
Vladimir Ristić
TOPOLOŠKE LOGIKE

Beograd, 2012.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković