ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za decembar 2010.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 02.12.2010. U 15:15
Vladimir Srdanović
EKSPERTNI SYSTEM U REUMATOLOGIJI, I DEO DRAGAN DODER, PRIKAZ RADA D.P. MUINO-AČETVRTAK, 09.12.2010. U 15:00
Aleksandar Perović
PRIKAZ JEDNOG KEISLER-OVOG RADA PRIKAZ JEDNOG KEISLER-OVOG RADAČETVRTAK, 23.12.2010. U 15:00
Vladimir Srdanović
EKSPERTNI SYSTEM U REUMATOLOGIJI, II DEO

Beograd, 2010.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković