ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za decembar 2014.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 4.12.2014. U 15:00
Zoran Ognjanovic
O POCECIMA RAZVOJA TEORIJE VEROVATNOCE


ČETVRTAK, 11.12.2014. U 15:00
Zoran Ognjanovic
O POCECIMA RAZVOJA TEORIJE VEROVATNOCE, nastavak

ČETVRTAK, 18.12.2014. U 15:00
Zoran Ognjanovic
O POCECIMA RAZVOJA TEORIJE VEROVATNOCE, nastavak


ČETVRTAK, 25.12.2014. U 15:00
Goran Nenadic
EKSTRAKCIJA INFORMACIJA IZ KLINICKIH DOKUMENATA I MEDICINSKE LITERATURE

U toku seminara predstavicemo razne pristupe ekstrakciji informacija iz klinickih dokumenta, pre svega prepoznavanje simptoma i primenjenih medicinskih procedura (npr. operacije, lekovi), kao i ekstrakciju vremenskih odrednica radi utvrdjivanja redosleda klinickih dogadjaja. Takodje ce biti reci i o ekstrakciji informacija iz literature sa ciljem predlaganja hipoteza za medinska istrazivanja i popunjavanje baza znanja u sistemima za podrsku odlucivanju u klinickoj praksi.Beograd, 2014.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković