ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za decembar 2016.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

 

ČETVRTAK, 01.12.2016. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Vladimir Srdanovic
60 GODINA VESTACKE INTELIGENCIJE - STA JOS NISMO NAUCILIČETVRTAK, 08.12.2016. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Rados Bakic
SRPSKI JEZIK - JEDAN POGLED U PROSLOST
Sazetak: Predavanje se tematski nastavlja na ranija predavanja o srpskom jeziku. Tema predavanje ce biti veze izmedju srpskog i arapskog jezika.


Beograd, 2016.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković