ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za DECEMBAR 2017.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

 

ČETVRTAK, 07.12.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Miodrag Raskovic, Matematički institut SANU
PITAGOREJSTVO I PLATONIZAM U SAVREMENOJ MATEMATICIČETVRTAK, 28.12.2017. u 15:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Miodrag Raskovic, Matematički institut SANU
OD PITAGORE DO KANTORA. OD PRIRODNOG DO RELANOG BROJA.
Beograd, 2017.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković